نام و نام خانوادگی : ..................................         درس 1                    نام گروه :                  شماره آزمون : 1

1- ترجمه صحیح عبارت « سلمان منّا اهل البیت » در کدام گزینه است ؟

الف ) سلمان از خاندان پیامبر است  ب ) سلمان از ما اهل بیت است

 ج) سلمان دوست دار اهل بیت است د ) سلمان خاندان پیامبر را دوست دارد

2- آیین و قانونی که متعلّق به همه ی افراد بشر است ، آیا می تواند روی زبان خاصّی تکیه کند؟

الف ) بلی                                          ب ) خیر

3- چرا تنوّع زبان ، مانع پذیرش اسلام نیست؟

الف ) زیرا تنوّع زبان ها هیچ ربطی به پذیرش یا عدم پذیرش اسلام ندارد.

ب ) زیرا زبان ها دارای اشکال و ساختارهای مختلفی هستند که می تواند تمامی جنبه های دین اسلام را در خود حل کند.

ج ) زیرا هر زبانی می تواند به وسیله ی زیبایی های مخصوص خود و قدرت ویژه ی خویش ، خدمت جداگانه ای به اسلام بنماید.

د ) زیرا دین اسلام آن قدر نافذ و جذاب است که در هر زبان و ملّیتی می تواند به راحتی مورد پذیرش قرار گیرد.

4- حاصل ظهور اسلام کدام گزینه می تواند باشد؟

الف ) تمدن اسلامی                ب ) فرهنگ اسلامی              ج )  هنر اسلامی                د ) آثار اسلامی

5- قلمرو ………………………….. محدود است.

الف ) زور زر                                ب ) قدرت ثروت

6- منظور از خدمات ذوقی .

الف ) به مجموعه ای از خدمات که توسط سخنوران و ادبا و عرفا و فلاسفه و هنرمندان با استفاده از حقایق اسلام و معانی لطیف قرآن شکل گرفته ، اطلاق می شود .

ب) به خدماتی که توسط ایرانیان در طول تاریخ اسلام با استفاده از حقایق قرآنی و اسلامی در ایران شکل گرفته ، گفته می شود .

7- کدام واژه در ست معنی شده است ؟

     الف ) مظهر: علاقه           ب ) تکلّم : کامل شدن              ج) تنوّع : تفاوت            د ) حصار: دیوار

8- کدام واژه به معنای « بهره » می باشد ؟

الف ) سحم                                       ب ) سهم                       ج ) صهم                          صحم

9- کدام کلمه در معنای « زیاده روی » می باشد ؟

الف ) مناظره                              ب ) مبالغه                  ج ) خالصانه                                   د ) اقلّیّت

10- کدام واژه غلط معنی شده است ؟

قلمرو : سرزمین ، محدوده         نظیر : مثل ، مانند           مظاهر : نمودها و نشانه ها            ارج : عقل و خرد

11- جمله از دو جز …………….. و ……………… تشکیل شده است.

الف ) نهاد گزاره                ب ) نهاد فعل                   ج ) فعل فاعل                  د ) فعل مفعول

12- مهم ترین بخش گزاره ……………… است

الف ) فاعل                              ب ) فعل                                       ج ) نهاد                 د ) مفعول

13- تمامی فعل ها در کل چند زمان دارند ؟

الف ) 3                                    ب ) 4 )                                          ج ) 2                        د ) 5

14- در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

الف ) ایرانیان توانستند حوش و لیاقت و استعداد خیش را به دیگران عملاً سابت کنند به طوری که دیگران آن ها را به پیشوایی و مقتدایی بپزیرند  .

الف ) 3                                       ب ) 4                               ج ) 5                            د ) 2

15- کدام فعل در زمان حال به کار نرفته است ؟

الف ) می بویم                                ب )  می خورید                       ج )  بشنوند           د)  می کاشتیم

16- برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از ........................ استفاده می کنیم .

الف ) کتاب                             ب ) اینترنت                                     ج ) زبان               د ) تلفن همراه

17- زبان معمولاً به شکل ...............................، .......................و  ............................ ظاهر می شود .

الف ) گفتار ، شنیدار ، پندار                          ب ) گفتار ، نوشتار ، اشاره

18- ماندگارترین شکل زبان ...........................

الف ) گفتار                                   ب ) نوشتار                                       ج ) پندار               د ) اشاره

تعداد پاسخ های صحیح :

تعداد پاسخ های غلط :

                                                                                                                                                     سیّدی

نمره کل :                                                                                                                                  موفق باشید

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد