تی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید . مارسل پیره ووهرروز صبح پس از بیدار شدن ، بی درنگ مشغول مهم ترین کاری که باید انجام دهید شوید و سعی کنید آن را به اتمام برسانید . برایان تریسی
      


توهین ها مانند سکۀ تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم .
رسورجنآنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود . ارد بزرگقبل از ازدواج دربارۀ تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولی دارای هیچ گونه نظریه ای نیستم  . روچستربا تکرار مرتب این جمله در خود انگیزه ایجاد کنید : کار را همین الان انجام  بده ! کار را همین الان انجام بده! . برایان تریسی
   


با شلاق اراده می توان اسبی وحشی و سرکش را رام کرد .
راسینبسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد .  ارد بزرگانسان در هر کار باید بداند کجا باید ترمز کرد . ضرب المثل فرانسوی

  

تلویزیون از عوامل مهم اتلاف وقت است . این وسیله می تواند خدمتکار خیلی خوب و یا ارباب خیلی بدی باشد .
برایان تریسی
      


انسان محل اشتباه و فراموشکاری است .
بنیامین فرانکلینگذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود . ارد بزرگآدم ها فقط در یک چیز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زندزیادی سخت نگیرید . گاهی هم لازم است دست از کار بکشید و از سکوت لذت ببرید . برایان تریسی
      


تمام وعده و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و و در پرتوی سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی . میکلانژآنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت .
ارد بزرگانسان در عالم چون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد . ویکتور هوگوتعلل در کارها می تواند وقت ، زندگی و موفقیت را از شما بدزدد. قاطعانه تصمیم بگیرید که آن را از بین ببرید . برایان تریسی
  


انسان در کنار دیگران عاقل تر است تا در کنار خویش .
لاروشفوکولدارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را  نیرومندتر سازند . ارد بزرگانسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد . ادیسون

   

برنامه ریزی و سازماندهی کارها از قبل باعث پیشرفت ناگهانی کیفیت عملکرد شما در زندگی می شود .
برایان تریسی
     


هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند .
جبران خلیل جبرانمستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد . ارد بزرگجمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی . شوپنهاور

 

در تمام فعالیت های خود کار نکردن خلاق را تمرین کنید . بدین صورت که آگاهانه تصمیم بگیرید که انجام چه کارهایی ضرورت ندارد تا بدین ترتیب وقت بیشتری برای انجام کارهای کلیدی و مهم داشته باشید .
برایان تریسی
      


طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد .
لابرویر


دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر . ارد بزرگدر زندگی ثروت حقیقی مهربانی است ، و بینوایی حقیقی خودخواهی . وینهاصل پارتو می گوید که شما می توانید کارها را به دو دسته تقسیم کنید : تعداد کمی کارهای مهم و تعداد زیادی کارهای بی اهمیت . شما مشغول انجام کدامیک هستید؟ . برایان تریسی
      


موسیقی؛ صدای خداست.
پور سیناسختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد . ارد بزرگآز مایه نگرانی و تشویش خاطر است .  بزرگمهربرای غلبه بر تعلل در کار ، قبل از شروع ، با تهیه لیستی از تمام مراحل انجام کار خود را کاملا آماده کنید . برایان تریسی
    


راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم .
سولونگیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است . ارد بزرگبدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . لوسیاهمیشه قبل از انجام هر کار کوچک و جزئی از خود بپرسید : اگر این کار اصلا انجام نشود چه پیش خواهد آمد؟ . برایان تریسی
      


آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است .
بزرگمهرنرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید . ارد بزرگ وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزی

    

هرگز وسوسه نشوید که ابتدا کارهای جزئی را انجام دهید . این کار ممکن است همه زحمات شما را به باد دهد .
برایان تریسی
 


با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی .
سرنگبرای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . ارد بزرگیک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد.  لائو تسه

 

اگر برای شروع کار مشکل دارید ، بی درنگ قسمت کوچکی از کار را انجام دهید تا راه بیافتید .
برایان تریسی
     


 اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم.
شوپنهاور کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند . ارد بزرگآن که پیروی  خرد است دل به هوس نمی سپارد . بزرگمهر

 

کارهای خود را مثل کالباس برش دهید و به کارهای کوچک تقسیم کنید . یک تکه از  کار را انتخاب کنید و بی درنگ انجام آن را آغاز کنید .
برایان تریسی
      


علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد . 
لوییبی پایبندی به نظم در گیتی  ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.  ارد بزرگعلمی که تو را اصلاح نکند گمراهی است و مالی که تو را سود ندهد وبال است . ضرب المثل چینیمی توانید یک کار بزرگ را مثل یک قالب پنیر در نظر بگیرید که می خواهید آن را بخورید . آن وقت یک تکه پنج دقیقه ای از آن را جدا کرده و بی درنگ آن را  انجام دهید . برایان تریسی
      


اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد . 
سنگاآرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد . ارد بزرگسخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم  ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقماندر انجام کارها برای پاداش دادن به خودتان نیز برنامه ریزی داشته باشید . هر قسمت کوچکی از کار که تمام می شود پاداش کوچکی به خودتان بدهید . برایان تریسیآن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی  و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . بزرگمهرهمیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد . ارد بزرگبهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند . سام منتزخود را مجبور کنید که کارها را تمام کنید . وقتی کاری را شروع می کنید تا تمام نشده است دست از کار نکشید . برایان تریسیبرای ازدواج کردن بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است . کریستین

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد